Đường dẫn tiếng anh là gì ? Ví dụ về đường dẫn

196

Cách đây mấy tháng tôi đi thuê phòng trọ ở Bình Thạnh, phòng trọ rất đẹp, giá cả tạm ổn. Tôi ở đó được 6 tháng thì một ngày nước không chảy nữa, cứ nghĩ do đóng tiền trễ nên chủ nhà cắt nước nhưng ai ngờ là do đường dẫn nước bị bục nên rỉ nước ra ngoài rất nhiều, tôi liền kêu chủ nhà nhưng chủ nhà đang bận việc tới chậm trễ, kết quả là phòng tôi bị ngập lênh láng nước, đồ ướt hết cả, chủ nhà đền bù bằng cách sắp xếp một phòng khác cho tôi ngủ đỡ một đêm, phòng của tôi thì chủ nhà cho ống bơm nước ra, kêu người dọn dẹp vệ sinh tới làm sạch sẽ, còn đem đồ của tôi đi giặt lại hết. Tôi rất hài lòng với cách xử lý đó.
=>>Xem thêm website về chủ đề giáo dục

Định nghĩa đường dẫn tiếng Anh

Trong tiếng Anh đường dẫn có nghĩa là path, path còn có nghĩa là con đường dẫn hoặc khi ghép bất kỳ từ như nước, điện thì cũng có nghĩa là đường dẫn nước, đường dẫn điện.
=>>Xem thêm website về chủ đề giáo dục

Ví dụ về đường dẫn – path 

  1. The definition of a path is a trail, route, course or a line of movement 

Định nghĩa của một con đường là một đường nhỏ, tuyến đường, khóa học hoặc một đường chuyển động.

  1. An example of a path is what deer follow through the forest 

Một ví dụ về một con đường là những gì con nai đi theo trong rừng..
=>>Xem thêm website về chủ đề giáo dục

  1. An example of a path is what hikers follow up a mountain. 

Một ví dụ về con đường là những gì người đi bộ đường dài đi theo một ngọn núi.

  1. An example of a path is the direction taken by a tornado. 

Một ví dụ về con đường là hướng đi của một cơn lốc xoáy.

  1. An example of path is the vapor left behind a plane in the sky. 

Một ví dụ về đường đi là hơi để lại sau máy bay trên bầu trời..

  1. A sequence of commands or a link between points that is needed to reach a particular goal 

Một chuỗi các lệnh hoặc liên kết giữa các điểm cần thiết để đạt được một mục tiêu cụ thể.

  1. The route or course along which something travels or moves

Lộ trình hoặc lộ trình mà một thứ gì đó đi hoặc di chuyển dọc theo..
=>>Xem thêm website về chủ đề giáo dục

Bình luận