Liên từ là gì trong tiếng anh? Cách sử dụng trong tiếng Anh

23

Liên từ là gì trong tiếng anh ? Bạn có biết không? 

Liên từ là gì trong tiếng anh?

Liên từ tiếng anh là “Conjunctions

1 – Khái niệm về liên từ

Liên từ (từ nối) là từ sử dụng để nối các từ, những nhóm từ, các cụm từ hay các câu lại với nhau.
=>> Xem thêm website về chủ đề giáo dục nhé!

2 – Cách dùng liên từ trong tiếng Anh

 • Liên từ kết hợp
  =>>Xem thêm  website về chủ đề giáo dục nhé!

Liên từ liên kết Ví dụ
FOR: giải yêu thích lý do hoặc mục đích (sử dụng giống because)

 • Lưu ý: lúc dùng như 1 liên từ for chỉ đứng giữa câu, sau for phải sử dụng 1 mệnh đề và trước for phải có dấu phẩy (,)
 • I do morning exercise every day, for i want to keep healthy.

Tôi tập thể dục buổi sáng mỗi ngày, vì tôi muốn khỏe mạnh

AND: thêm/bổ sung 1 thứ vào 1 thứ khác
 • I do morning exercise every day to keep healthy and relax.

Tôi tập thể dục buổi sáng mỗi ngày để duy trì khỏe mạnh và thư giãn.

NOR: sử dụng để thêm vào 1 ý phủ định vào ý phủ định đã được nêu trước ấy.
 • I don’t like listening to music nor reading books. I just keep on walking.

Tôi không có yêu thích nghe nhạc và đọc sách. Tôi chỉ thích đi bộ.

BUT: sử dụng để diễn tả sự đối lập, ngược nghĩa
 • He works quickly but accurately. Anh đấy làm việc nhanh nhưng chính xác.
OR: sử dụng để trình bày thêm 1 chọn lựa khác
 • You can play soccer or watch TV.

Bạn có thể chơi bóng đá hoặc xem ti vi.

YET: dùng để quảng bá 1 ý ngược lại so với ý trước ấy ( giống but)
 • I took a book with me on my holiday, yet i didn’t read a singel page.

Tôi cầm theo một cuốn sách vào kì nghỉ của tôi, nhưng tôi không có đọc 1 tràng nào.

 

SO: dùng để nói về một kết quả hay 1 ảnh hưởng của hành động/sự việc được nhắc đến trước ấy
 • I’ve started dating one soccer player, so now i can play the game each week.

Tôi đã bắt đầu hẹn hò với một cầu thủ bóng đá, bởi thế giờ tôi có thể chơi bóng mỗi tuần.

Có thể bạn quan tâm:
=>>Xem thêm website về chủ đề giáo dục nhé!

Tương liên từ

 

Liên từ tương quan Ví dụ
EITHER _ OR: dùng để diễn tả sự lựa chọn: hoặc là cái này hay là cái kia
 • I want either the apple or the strawberry.

Tôi muốn táo hay dâu tây.

NEITHER _ NOR: sử dụng để diễn tả phủ định kép: không có cái này cũng không cái kia.
 • I want neither the apple nor the strawberry. I’ll just need some biscuits.

Tôi không muốn cả táo lẫn dâu tây. Tôi chỉ cần một ít bánh quy.

BOTH _ AND: dùng diễn tả lựa chọn kép: cả cái này lẫn cái kia
 • I want both the apple and the strawberry. I’m very hungry now.

Tôi muốn cả táo lẫn dâu tây. Giờ tôi đang vô cùng đói.

NOT ONLY _ BUT ALSO: dùng để diễn tả lựa chọn kép: không có những cái này mà cả cái kia
 • I’ll eat them both: not only the apple but also the strawberry. 

Tôi sẽ ăn cả 2: không chỉ táo mà còn cả dâu tây.

WHETHER _ OR: sử dụng để diễn tả câu hỏi giữa hai đối tượng: liệu cái này hay cái kia
 • I didn’t know whether you’d want the pizza or the sandwich, so i got you both.

Tôi không có biết liệu bạn có muốn bánh pizza hay bánh sandwich, vì thế tôi chọn cả hai cho bạn.

AS _ AS: dùng để so sánh ngang bởi
 • Table tennis isn’t as fun as volleyball.

Bóng bàn không có thú vị bởi bóng chuyền.

SUCH _ THAT/SO _ THAT: dùng để diễn tả quan hệ nhân-quả; quá đến nỗi mà
 • The boy has such a good look that he can easily capture everyone’s attention.

Cậu bé có ngoại hình ưa nhìn mà cậu đấy có thể dễ thu hút sự quan tâm của mọi người.

 • Dad’s voice is so good that he can easily capture everyone’s attention.

Giọng của bố tôi vô cùng hoặc tới nỗi ông đấy thu hút sự chú ý của mọi người.

RATHER _ THAN: dùng để diễn tả lựa chọn: hơn là, thay vì
 • She’d rather play the drums than sing.

Cô đó rất thích chơi trống hơn là hát.

3 – Phân biệt cách thức sử dụng liên từ trong tiếng Anh và một vài giới từ có cùng nghĩa

Xem thêm website về chủ đề giáo dục nhé!

Liên từ Giới từ
Because Because of
While During
Although Despite

Bài viết là cả quá trình tìm hiểu mong muốn những bạn đọc xong sẽ hiểu thêm về “Liên từ” của tiếng anh.
=>>Xem thêm website về chủ đề giáo dục nhé!

Bình luận